میلاد بانوی اسلام و پیروزی عزت و اقتدار مبارک

سلام بر پیروزی ؛

سلام بر عزت و شرفی که شما انتخاب کردید

سلام بر شما واقتدار بزرگ شما ،ای ایرانی

/ 2 نظر / 30 بازدید
عارفه لنجانيان

مطالب آموزنده اي بود.[گل]

حمد نعیمی

سلام:ارتباط مطالب با درس کم است .ولی از زحمات شما تشکر می کنم .